TRÀ VINH TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ DDCI HÀNG NĂM

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, huyện thị (DDCI) tỉnh Trà Vinh được Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ xây dựng và triển khai lần đầu tiên vào giai đoạn 2019-2020.  Đây là một công cụ quan trọng trong công tác điều hành, hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Với quyết tâm của Trà Vinh trong tăng cường năng lực điều hành của địa phương, cải thiện môi trường kinh doanh và minh bạch thông tin để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, kể từ lần triển khai đầu tiên đến nay, đánh giá DDCI đã trở thành hoạt động thường niên được tỉnh duy trì.

Hình ảnh: Quang cảnh hội nghị công bố kết quả đánh giá DDCI 2021

Sáng ngày 29/6/2022, tỉnh Trà Vinh đã công bố kết quả đánh giá DDCI 2021. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu đại điện các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quá trình triển khai dánh giá DDCI 2021, có 09 huyện, thị, thành phố và 17 sở, ban ngành được lụa chọn để đánh giá. Chương trình khảo sát thu hút sự tham gia của 456 doanh nghiệp. Theo kết quả công bố DDCI 2021, khối Sở ban ngành có 03 đơn vị thuộc nhóm Tốt là Sở Công Thương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Nhóm khá thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, và Sở Y tế. Nhóm chưa tốt là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải. Khối huyện, thị xã, thành phố có 03 đơn vị thuốc nhóm Tốt là UBND thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long. Nhóm khá là huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè và huyện Duyên Hải. Nhóm chưa tốt là UBND huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Châu Thành.

Kết quả đánh giá DDCI được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các đơn vị khối công trong việc cam kết tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn qua đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.