Giới thiệu chung

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh Trà Vinh và Chủ Dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh.
Đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện Dự án: Ban quản lý Dự án SME Trà Vinh.
Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2014-2020, gia hạn đến năm 2023.
Vùng Dự án dự kiến triển khai thực hiện: tại một số xã, thị trấn của các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Trà Vinh có tiềm năng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tổng vốn thực hiện Dự án: 12.100.000 đô-la Ca-na-đa
GAC: 11.000.000 CAD
Đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 1.100.000 CAD

ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN

DNNVV, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh có tiềm năng;

Hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp;

Cán bộ Sở ngành tỉnh, huyện, xã.